Sterrenfonds Zomerfeest

Maak jij het Sterrenfonds Zomerfeest mede mogelijk?

Wat als je ernstig ziek bent en je leven draait alleen nog maar om artsen, ziekenhuisbezoeken en behandelingen? Om deze kinderen, samen met het gezin, een fantastische middag te bezorgen en ze daarmee in hun omgeving een enthousiast en uniek verhaal te laten vertellen, organiseren we op 8 juli het 2e Sterrenfonds Zomerfeest. Doneer nu om dit feest mogelijk te maken!

nieuwe website!

Nieuwe website Sterrenfonds

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe Sterrenfonds website! De huidige website is de komende tijd dan ook niet helemaal up to date. Volg ons via FaceBook en/of Twitter om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!

Disclaimer

De stichting Sterrenfonds is uitgever van http://www.sterrenfonds.nl/. Het Sterrenfonds heeft de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. De informatie op de website beschrijft projecten waarvoor het Sterrenfonds zich inzet, fondswervende activiteiten, nieuws en informatie over de bekende Nederlanders die zich aan het doel hebben gecommitteerd.

Voor informatie gepresenteerd op websites van derden draagt de stichting Sterrenfonds geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een andere/externe website is opgenomen.

Algemene Voorwaarden

Het gebruik van deze website betekent dat u zich als bezoeker akkoord verklaart met onderstaande (gebruiks)voorwaarden. Informatie en/of beeldmateriaal op deze website en de informatie eraan gerelateerd is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, herschreven of heruitgegeven worden in welke vorm dan ook en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, tenzij voorafgaande toestemming van de stichting Sterrenfonds is ontvangen.

U als gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn van de stichting Sterrenfonds en/of haar leveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen (in) aan te brengen of te gebruiken. Alle merken en namen zijn in en buiten de Benelux merkenrechtelijk beschermd, ook indien niet voorzien van het ®-symbool.

Stichting Sterrenfonds streeft er naar om de informatie op de website zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. De verstrekte gegevens steunen op betrouwbare bronnen en zorgzaam werk, maar hebben een informatief karakter. Stichting Sterrenfonds garandeert niet de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geschiktheid van de informatie. Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan kunt u ons hierop attenderen. Stichting Sterrenfonds en/of haar toeleveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief (gevolg)schade.